گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/
اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم باعث رفع نگرانی ها و برطرف شدن ایرادها خواهد بود.
مقام معظم رهبری
پیشخوان روزنامه
عکس روز
شبکه های اجتماعی
تبلیغات

جهت ارسال دیدگاه ، انتقادات و پیشنهادات خود برای اداره شهر از فرم زیر استفاده کنید

در ورود اطلاعات دفت کنید
نظر شما برای سایت ارسال شد

در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک و آرامش و ایمنی شهروندان و کاهش ضایعات ترافیکی؛ نظارت تیزبینانه و اطلاع رسانی مردم نهاد در انعکاس رفتارهای ایمن و خطرناک برنامه ریزی شود

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیک و آرامش و ایمنی شهروندان و کاهش ضایعات ترافیکی ...

خیریه ها و شوراها قوه پنهان شهر هستند

عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خیریه ها و شوراهای اسلامی شهر به عنوان قوه پنهان شهر هستند.

زبان تهدید برای مردم مقاوم و مبارز ایران اسلامی کاربرد ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ترامپ صورتا و سیرتا مظهر شیطان بزرگ است، گفت: زبان تهدید برای مردم مقاوم و مبارز ایران اسلامی کاربرد ندارد.

پروژه های زیباسازی در سال 96 در محلات محروم اجرا شود

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر یکی از تقاضاهای مردم محلات محروم است که برای سال 96، پروژه های زیباسازی در ...

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد:

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: استعدادها و پتانسیل های موجودمان را چرا باور نمی کنیم و باید استعدادها و ...

لزوم ارسال گزارشی از مراکز و ساختمان های فرسوده شهر به شورای اسلامی شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گزارشی از مراکز و ساختمان های فرسوده شهر اصفهان به شورای اسلامی شهر باید ارائه شود.

درخواست از دولت و مجلس برای احداث حلقه چهارم ترافیکی در بودجه 96

عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از دولت و مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که برای احداث حلقه چهارم ترافیکی در بودجه ...

کاهش عمر شورای چهارم صحیح نیست

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کاهش عمر شورای چهارم صحیح نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ...

لزوم ایجاد آمادگی لازم جهت ایام نوروز

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان به لزوم ایجاد آمادگی لازم جهت ایام نوروز اشاره کرد و گفت:

آرشیو اخبار