گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/دو فوریتی/

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

پیشنهاد دریافت سی میلیارد ریال تسهیلات از سازمان شهرداریهای وزارت کشور جهت تامین هزینه های بازیافت پسماندهای شهر اصفهان (RDF ) به تصویب رسید. با قید دو فوریت

لایحه دو فوریتی قطار شهری در خصوص اسناد خزانه اسلامی.

پیشنهاد ایجاد مشوقهای لازم جهت وصول عوارضات نوسازی و کسب و پیشه در سال جاری با اهداء 240 دستگاه دوچرخه برقی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

دو فوریت- پیشنهاد اجرای مفاد ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک درخصوص اراضی و مستغلات در مسیر طرح ایستگاه خط 1 قطار شهری. -نقشه عها قابل اسکن نیست.بصورت دستی ارسال شد.

چگونگی و نحوه رسیدگی به درخواست های متقاضیان خاص و مضطر

اعتبار ملی پروژه قطار شهری اصفهان

تعاریف و نرخهای پیشنهادی کرایه انواع تاکسیهای اصفهان در سال 1394

دریافت سی میلیارد ریال تسهیلات توسط شهرداری منطقه 10 اصفهان از بانک شهر

کمک و مساعدت به دانش ­آموزان کم­ بضاعت در قالب بن نقدی برای هر نفر دویست هزار ریال

انتشار یکهزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت به لحاظ تسریع در اجرای پروژه قطار شهری اصفهان و حومه