گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/حمل و نقل/اصلاح بودجه سال 1394 سازمان قطار شهری به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 18088
تعداد بازدید: 2008
چهارشنبه، 29 ارديبهشت 1395
شماره مصوبه : 5151/94/28
شماره لوایح : 118295/94/س
تاریخ مصوبه : 1394/12/27
اصلاح بودجه سال 1394 سازمان قطار شهری به تصویب رسید.

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 

با سلام و احترام

            لایحه شماره 118295/94/س مورخ 26/10/94 به همراه اصلاح بودجه پیشنهادی برای سال 1394 سازمان قطار شهری اصفهان و حومه که به تائید هیأت مدیره و شورای آن سازمان رسیده، در جلسات کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و شهرسازی، معماری و عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ 24/12/94 مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح بودجه پیشنهاد شده که از لحاظ منابع درآمدی و تامین کننده اعتبارات در سقف مبلغ 000/000/650/7 هزار ریال موازنه دارد، بر اساس مفاد بند 12 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

            یک جلد اصلاح بودجه مصوب شده که ذیل صفحات آن به امضاء رسیده جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی به پیوست ارسال می گردد. 26/12/ع (5018972)

                                                                                     

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.