گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/حمل و نقل/تعرفه پیشنهادی در هزینه های خدمات صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 18681
تعداد بازدید: 2510
چهارشنبه، 10 شهريور 1395
شماره مصوبه : 28/95/1600
شماره لوایح : 18319/95/س
تاریخ مصوبه : 1395/04/31
تعرفه پیشنهادی در هزینه های خدمات صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری به تصویب رسید.
جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام
لایحه شماره 18319/95/س مورخ 22/2/95 به همراه تعرفه پیشنهادی در هزینه های خدمات صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه با خودروهای مجاز شامل عناوین هزینه های خدمات و تخفیف ها که به تایید هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رسیده، در جلسات کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 26/4/95 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح یک برگ پیوست شده که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد به تصویب رسید.
مراتب بر اساس مفاد بند 27 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف از ماده 8 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 29/4/ع (5386555)
  
رضا امینی
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.