گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/حمل و نقل/آقای دکتر سیداحمدعلی عاملی به عنوان منشی و مخبر کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 19230
تعداد بازدید: 2027
شنبه، 2 بهمن 1395
شماره مصوبه : 28/95/2788
شماره لوایح :
تاریخ مصوبه : 1395/07/15
آقای دکتر سیداحمدعلی عاملی به عنوان منشی و مخبر کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات تجدید انتخاب شدند.

جناب آقای دکتر سید احمدعلی عاملی

عضو محترم شورای اسلامی شهر اصفهان

 

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

 

با سلام و احترام

براساس مفاد تبصره ذیل ماده 9 آیین­نامه داخلی شوراهای اسلامی شهرها مصوب جلسه مورخ 24/1/1384 هیأت محترم وزیران و مفاد تبصره 2 ذیل ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف،‌ ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ 12/10/1385 ، جنابعالی در جلسه علنی مورخ 13/6/95 و جلسه مورخ 11/7/95 کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات این شورا، براساس رأی­گیریهای مکتوب به عمل آمده در سمت منشی و مخبر کمیسیـون مذکور تجدید انتخاب شده­اید تا در جلسات متشکله حضور یافته و وفق موازین قانونی اتخاذ تصمیم فرمائید. 13/7/ع (55531133)

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.