گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/توافق با آقای محمود اکبری به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24260
تعداد بازدید: 278
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1065
شماره لوایح : 96/3216س
تاریخ مصوبه : 1396/04/24
توافق با آقای محمود اکبری به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3216س مورخ 96/10/4 به همراه توافقنامه مورخ 96/1/21 تنظیمی توسط شهرداری منطقه 9 با آقای محمود اکبری و شرکاء در آزادسازی 1486 مترمربع زمین کشاورزی از پلاک ثبتی شماره 12/306 بخش 14 اصفهان واقع شده در مسیر خیابان شهید ترک لادانی با شرح و مشخصات ذیل:

"- عرصه و اعیانی و حق کشت و کرد و ریشه کشاورزی معادل 1486 مترمربع و بهای هر مترمربع 6.250.000 ریال

- بابت بهای دیوارکشی و اشجار و کرد زارعانه مبلغ 137.300.000 ریال

کل بهای مورد معامله 9.424.800.000 ریال است که از بابت آن بخشی از بدهی مالک در تفکیک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 12/259 بخش 14 در خیابان خرم  کوچه شهید علینقیان تهاتر گردد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/24 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیـمی ضمن تاکید بر ارائه تامین دلیل مبنی بر تصـرف مقدار زمین فـوق به صـورت مفروض المالک توسط فروشنده و انتقال سند مشاعی به نام شهرداری اصفهان، بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می­گردد. 31/4/ع (6148084)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.