گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24261
تعداد بازدید: 332
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1059
شماره لوایح : 96/3218/س
تاریخ مصوبه : 1396/04/31
اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا به تصویب رسید.

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3218/س مورخ 96/04/10 حاکی از پیشنهاد اهداء معادل 50% از مبلغ 62.357.759.888 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضاء در بزرگراه شهید بابایی، در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/31 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه شده به شهردار محترم اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف 100% رقم مذکور به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان اهداء نمایند.

ضمناً مقرر شد تامین پارکینگ و الزامات ترافیکی در هنگام صدور پروانه ساختمان و نقشه های مورد ارائه رعایت گردد. 1/5/ع

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

شناسه: 6150707

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.