گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/تنظیمی توسط منطقه 8 با آقای محمد شفیعی در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24264
تعداد بازدید: 470
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1062
شماره لوایح : 96/3319/س
تاریخ مصوبه : 1396/04/31
تنظیمی توسط منطقه 8 با آقای محمد شفیعی در آزادسازی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3319/س مورخ 96/4/12 به همراه توافقنامه های مورخ 91/10/20 و 95/11/19 تنظیمی توسط منطقه 8 شهرداری با آقای محمد شفیعی در آزادسازی 781 متر مربع زمین کشاورزی واقع شده در طرح فضای سبز کوچه ابطحی در خانه اصفهان از پلاک ثبتی 28/20057 بخش 14 ثبت اصفهان با شرح و مشخصات ذیل:

- در توافقنامه مورخ 91/10/20 بهای 781 متر زمین مذکور از قرار هر متر مربع 3.900.000 ریال و بهای کل 3.045.900.000 ریال در ازاء اعطاء امتیاز تجاری بر روی 508 متر مربع زمین مالک در خیابان گلخانه توافق و تصریح شده در غیر این صورت بر اساس قیمت سال 89 در سطح منطقه 8 تراکم اعطاء شود که تا پایان سال 92 استفاده نمایند. جمعاً 141 متر مربع این زمین علاوه بر 781 متر مذکور به آقای احمد رضائی واگذار شده و توافق شده آقای محمد شفیعی سند این مقدار را علاوه بر 781 متر فوق به شهرداری انتقال دهند و وجه دیگری مطالبه ننمایند.

-         در توافقنامه مورخ 95/11/19 با توجه به اعلام عدم توانائی آقای شفیعی در استفاده از 508 متر مربع تراکم در خیابان گلخانه مقرر شده طلب ایشان به مبلغ 13.025.500.000 ریال به قیمت روز اصلاح گردد و معادل این مبلغ به صورت تراکم سیار به نامبرده اعطاء شود و دو صورتجلسه مورخ 94/12/12 و 95/4/1 هم کان لم یکن تلقی شوند."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/31 مورد بررسی قرار گرفت و لایحه پیشنهادی با عنایت به مفاد ماده 4 توافقنامه مورخ 94/10/20 بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد1/5/ع (6151142)

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.