گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/تنظیمی توسط منطقه 10 با آقای رسول پورجوهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:28 / 96 / 1061

دریافت بهای خدمات هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان شهری با قید یک فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1060

کمک و مساعدت به موسسه فرهنگی مذهبی امام خمینی (ره) و مصلی اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1063

طرح پیشنهادی شش نفر از اعضا - ارائه لایحه ای تحت عنوان بسته های تشویقی و اولویت دهی به کارگاههای تولید در راستای مشاغل شهری منطقه 11 به ویژه مبل سازان و کارگاههای تولیدی رهنان به تصویب رسید.

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1073

تفریغ بودجه سال 1395 سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1062

تنظیمی توسط منطقه 8 با آقای محمد شفیعی در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1058

تنظیمی توسط منطقه 10 با آقای رسول پورجوهری به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1059

اهداء عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا به تصویب رسید.

شماره مصوبه:28 / 96 / 1072

تفریغ بودجه سال 1395 سازمان فرهنگی تفریحی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1064

مساعدت به موسسه ثقلین به تصویب رسید.

کد محتوا : 24265
تعداد بازدید: 25
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1058
شماره لوایح : 96/2791/س
تاریخ مصوبه : 1396/04/31
تنظیمی توسط منطقه 10 با آقای رسول پورجوهری به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

با سلام و احترام

لایحه شماره 96/2791/س مورخ 96/3/27 به همراه قرارداد بیع قطعی مورخ 95/7/18 تنظیمی توسط منطقه 10 شهرداری اصفهان با آقای رسول پورجوهری با وکالت آقای محمود زارعی مهدی لو در خرید ششدانگ یک باب منزل مسکونی در خیابان دشتستان- نبش کوچه بهار آزادی، پلاک 18، روبروی فضای سبز دارای پلاک ثبتی 15190/10329 به مساحت 266 مترمربع (طبق سند معادل 226/76 مترمربع) در ازاء هر مترمربع عرصه سند دار به مبلغ 59.000.000 ریال به بهای 13.378.840.000 ریال و عرصه بدون سند (به متراژ 39/24 مترمربع) به بهای 2.197.440.000 ریال و بهای کل 15.576.280.000 ریال که در ازاء بهای کل مورد معامله تعداد 5 قطعه زمین مسکونی از تفکیکی سعادت دارای پلاک ثبتی 1 اصلی در خیابان هدایت  خیابان سعادت  جنب آتش نشانی و یک واحد دفتر کار در انتهای خیابان هدایت  خیابان سپهر با شرح و مشخصات زیر به مالک واگذار گردد.

"الف- قطعه زمین 501 از پلاک ثبتی اصلی 1 به مساحت 165 مترمربع و بهای هر مترمربع 16.500.000 ریال

ب- قطعه زمین 502 از پلاک ثبتی اصلی 1 به مساحت 165 مترمربع به بهای هر مترمربع 16.500.000 ریال

ج- قطعه زمین 504 از پلاک ثبتی اصلی 1 به مساحت 165 مترمربع به بهای هر مترمربع 16.500.000 ریال

د- قطعه زمین 505 از پلاک ثبتی اصلی 1 به مساحت 75/156 مترمربع به بهای هر مترمربع 16.500.000 ریال

هـ- قطعه زمین 506 از پلاک ثبتی اصلی 1 به مساحت 15/150 مترمربع به بهای هر مترمربع 16.500.000 ریال

و- دفتر کار به مساحت 50 مترمربع از پلاک ثبتی اصلی 1 در مجتمع تجاری اداری شهر  طبقه اول واحد 6 به بهای هر مترمربع 27.000.000 ریال

جمع کل بهای املاک مورد واگذاری 14.581.350.000ریال خواهد شد و مبلغ 994.930.000 ریال باقیمانده به صورت نقدی به مالک پرداخت گردد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/31 مورد بررسی قرار گرفت و مبایعه نامه تنظیمی مشروط بر تغییر کاربری محل مورد تملک شهرداری به فرهنگی ـ مذهبی جهت جابجایی محل و فرهنگسرای منطقه به تصویب رسید و مقرر شد نسبت به دریافت اقرارنامه رسمی جهت انتقال کلیه حقوق متصوره از مالک نسبت به عقب نشینی های اولیه اقدام گردد.

مراتب بر اساس مفاد بند 3 از ماده 31 آئین نامه معاملات شهرداری اصفهان جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 1/5/ع

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

شناسه: 6151284

 

 

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.