گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/دریافت بهای خدمات هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان شهری با قید یک فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24267
تعداد بازدید: 495
پنجشنبه، 18 آبان 1396
شماره مصوبه : 28 / 96 / 1061
شماره لوایح : 96/37007/س
تاریخ مصوبه : 1396/04/31
دریافت بهای خدمات هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان شهری با قید یک فوریت به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 

با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3707/س مورخ 96/4/24 حاکی از پیشنهاد دریافت بهای خدمات هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان بر اساس مفاد نامه ابلاغی شماره 8427 مورخ 96/3/9 مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور به شرح ذیل

 

"1- هزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال رانندگان برای سال 96 بر اساس جدول ذیل :

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان

ظرفیت حداکثر 15 نفر

500.000 ریال

ظرفیت بین 16 تا 26 نفر

1.000.000 ریال

ظرفیت بالای 26 نفر

.1.500.000 ریال

 

2-    نرخ دریافتی برای صدور پروانه اشتغال رانندگان در شهر اصفهان (به استثنای نرخ آموزش) معادل هزینه پروانه فعالیت ناوگان می باشد. در ضمن با توجه به اینکه طی دوره آموزشی تنها برای دریافت پروانه اشتغال لازم می‌باشد، حداکثر نرخ ساعتی برگزاری دوره آموزشی لازم برای دریافت پروانه اشتغال معادل 000ر60 ریال تعیین می گردد.

3-    هزینه تمدید پروانه های فعالیت و اشتغال ناوگان باری و مسافری، معادل پنجاه درصد هزینه پروانه مربوطه می‌باشد.

4-    شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه می تواند از سال 1397 به بعد، هر سال نرخ های مصوب مربوطه را حداکثر بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل نماید در غیر اینصورت لایحه پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

5-    جهت هـزینه صدور پروانه فعالیـت و اشتـغال ناوگان مسافـربری ، جانبازان بالای 25 درصد، فرزندان و والدین شهدا و ایثارگران با سابقـه داوطلبانه بیش از شش ماه و افراد تحـت پوشش کمیته امـداد حضرت امام (رحمت اله علیه) و سازمان بهزیستی دارای کارت منزلت از پنجاه درصد تخفیف در یک خودرو برخوردار خواهند بود.

6-    مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اختیار دارد در موارد خاص حداکثر تا 10 درصد پروانه‌ها را با تخفیف حداکثر 30 درصد صادر نماید."

با قید یک فوریت مصوب شده در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/4/31 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به شرح فوق بر اساس مفاد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 1/5/ع

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

شناسه: 6150748

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.