گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24569
تعداد بازدید: 2503
شنبه، 27 آبان 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 96 / 1387
شماره لوایح : 96/3791/س
تاریخ مصوبه : 1396/05/21
افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

لایحه شماره 96/3791/س مورخ 96/4/25 به همراه جداول حاوی نرخهای پیشنهادی کرایه انواع تاکسیهای گردشی، خط ویژه، بیسیم، راه آهن، فرودگاه، دربستی، پایانه ها، آژانسها و نقاط ویژه که در جلسه فوق العاده مورخ 96/2/11 شورای سازمان مدیرت و نظارت بر تاکسیرانی مورد تائید قرار گرفته، در جلسات کمیسیونهای حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/5/21 مورد بررسی قرار گرفت و افزایش حداکثر ده درصد نسبت به مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس مفاد بند 27 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی صرفاً جهت انواع کاربریهای تاکسی به استثناء خودروهای سرویس مدارس به تصویب رسید و مقرر شد با توجه به زمان باقیمانده تا شروع مدارس، لایحه مرتبط با سرویس مدارس به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

(یک جلد حاوی جداول نرخهای مصوب شده که ذیل صفحات آن به مهر شورای اسلامی شهر ممهور گردیده پیوست می باشد.). 22/5/ع

 

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.