گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24573
تعداد بازدید: 2471
شنبه، 27 آبان 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 96 / 1364
شماره لوایح : 96/4360/س
تاریخ مصوبه : 1396/05/21
تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

لایحه شماره 96/4360/س مورخ 96/5/10 به همراه توافقنامه مورخ 96/4/24 تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی بخشی از پلاک ثبتی 4852/52 بخش 5 اصفهان واقع شده در مسیر خیابان شیخ مفید (سپهسالار) به مساحت 1067/5 مترمربع و به بهای کل 22.846.161.487 ریال حسب دادنامه های دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان بابت مبالغ محکومیت، هزینه دادرسی، دستمزد کارشناس و خسارات تأخیر در ازاء واگذاری اقلام ذیل:

 1- قبلاً مبلغ 7.309.525.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس به حساب سپرده دادگستری واریز شده است.

   2- در ازاء مبلغ 15.536.636.487 ریال باقیمانده نسبت به اعطاء امتیاز تجاری معادل 271 مترمربع به ورثه خانم طوبی فولادی (برابر گواهی حصر وراثت) در منطقه 6 به پلاک های ثبتی 4852/52-4857/7 بخش 5 اعطاء می گردد."

در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 96/5/21 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی با عنایت به آراء دادگاه­های تجدیدنظر بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 22/5/ع (6192781)

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.