گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/مصوبات/قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:28 / 96 / 1069

مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهر اصفهان

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1422

پرداخت بدهی ناشی از دریافت تسهیلات از بانک شهر به صورت غیرنقدی و ازطریق واگذاری املاک با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1420

قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1366

تنظیمی بین شهرداری منطقه 5 با خیریه محسنیه در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1365

تنظیمی منطقه 12 با آقای محمود غزلگو در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1384

دو فقره قرارداد تنظیمی صدای شهر و برنامه اینجا اصفهان با صدا و سیمای مرکز اصفهان به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1380

با قید دو فوریت انتخاب هیأت مدیره شرکت اتوبوسرانی

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1364

تنظیمی بین شهرداری منطقه 6 با آقای حسن فولادی نژاد و شریک در آزادسازی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1387

افزایش حداکثر ده درصد (10%) به نرخ کرایه انواع تاکسیهای شهری نسبت به مصوبه قبلی به تصویب رسید

شماره مصوبه:‪28 / 96 / 1382

نامگذاری های یک بزرگراه، یک خیابان، یک سه راه، یک میدان، دو بوستان، هفت کوچه، هشت بن بست و یک مرکز اختصاصی بانوان به تصویب رسید

کد محتوا : 24577
تعداد بازدید: 2304
شنبه، 27 آبان 1396
شماره مصوبه : ‪28 / 96 / 1420
شماره لوایح : 96/4977/س
تاریخ مصوبه : 1396/05/28
قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان با قید دو فوریت به تصویب رسید

جناب آقای مهندس هاشم امینی

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 موضوع: مصوبه شورای اسلامی                                                                       

 با سلام و احترام

شهـردار محترم اصفهان تحت لایحه شمـاره 96/4977/س مورخ 96/5/26 درخصـوص انعقـاد قرارداد سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان در ازاء واگذاری پساب به روش بیع متقابل که در ضمن اعتبارات مندرج در بودجه سالهای 95 و 96 شهرداری اصفهان پایدار گردیده و مابقی آن در دو سال آتی منظور خواهد شد، پیشنهاد تائید تضمین انجام تعهدات شهرداری اصفهان را از شورای اسلامی شهر اصفهان با قید دو فوریت نموده اند.

لایحه مذکور در جلسه علنی مورخ 96/5/28 با قید دو فوریت مورد بررسی قرار گرفت و در ابتدا قید دو فوریت آن و سپس اصل لایحه پیشنهادی دائر بر تایید شورای اسلامی شهر در این خصوص به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. 29/5/ع

 

 

   

رضا امینی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.