گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/صوت/

مصاحبه پور محمد شریعتی نیا نایب رئیس شورای اسلامی شهر در برنامه اینجا اصفهان

6 ساعت و 24 دقیقه پیش

تذکر شیرین طغیانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 4 دقیقه پیش

تذکر فتح الله معین در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 6 دقیقه پیش

تذکر کوروش محمدی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 41 دقیقه پیش

تذکر پور محمد شریعتی نیا در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 43 دقیقه پیش

نطق امیر احمد زندآور در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 45 دقیقه پیش

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 46 دقیقه پیش

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

7 ساعت و 55 دقیقه پیش

مصاحبه امیر احمد زنداور رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در برنامه رادیویی صدای شهر اصفهان

چهارشنبه، 17 مهر 1398

تذکر شیرین طغیانی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر پور محمد شریعتی نیا در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر امیر احمد زندآور در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

تذکر فریده روشن در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق کوروش محمدی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق مهدی مزروعی در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

نطق پور محمد شریعتی نیا در نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

دوشنبه، 15 مهر 1398

مصاحبه شیرین طغیانی رئیس کمیسیون شهرسازی معماری و عمران در برنامه صدای شهر رادیو اصفهان

شنبه، 13 مهر 1398

مصاحبه فتح الله معین عضو شورای اسلامی شهر در برنامه صدای شهر رادیو اصفهان

شنبه، 13 مهر 1398

نطق علیرضا نصر اصفهانی در نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 10 مهر 1398

تذکر فریده روشن در نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

چهارشنبه، 3 مهر 1398