• ۲۷ تیر اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
  • ۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی
در این دوره شاهد توسعه و رشد شرق اصفهان بودیم
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال‌های اخیر اقدامات زیرساختی خوبی در منطقه ۱۵ انجام شده به طوری که امروز این...
لزوم بازنگری در فرایند کمیته سیما و منظر شهری
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است کمیسیون ماده ۱۰۰ با تغییر رویه نسبت اتخاذ تصمیمات مناسب برای تخلفات...
اگر کمیته سیما و منظر وجود دارد حداقل ضمانت اجرایی داشته باشد
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نمایی صد در صد رومی در کرانه زاینده رود در حال ساخت است، این درحالی است که کمیته...
شهردار اصفهان به موضوع پیرایش شهری  ورود کند
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار می‌خواهم همچون سال گذشته به موضوع پیرایش شهری که تاکنون به نحو شایسته‌ای...
با یک همدلی، شرایط واگذاری دایمی این خانه به هنرمندان فراهم شود
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از معدود امکانات که در اختیار هنرمندان شهر اصفهان قرار داشته همین خانه...
ضرورت گذر از شرایط فعلی استفاده از تکنولوژی روز دنیا است
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر گفت: چیزی که باعث شده نماد هوشمندی اصفهان گرفته شود، نبود مدیریت یک پارچه شهری است
جامعه ایران قدردان خبرنگاران است
رئیس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران و امنیت آنها با آزادی و مردم سالاری در کشورهای مختلف ارتباط...
شهرداری ها در کلانشهرها با کاهش چشمگیر درآمد مواجه هستند
رییس کمیسیون پایش و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری ها در کلانشهرها با کاهش چشمگیر درآمد مواجه هستند بدین لحاظ تاکید می‌کنیم شهرداری ها...
شاخص‌های اساسی ایجاد اعتماد عمومی نسبت به شهرداری مشارکت مردم در نوسازی و توسعه فضای مسکونی است
رییس کمیسیون پایش و نظارت شورا اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال ۹۸ تعداد پروانه‌های صادره از طرف شهرداری برای مردم از نظر تعداد به عدد ۵۱۴۳ پروانه رسید...
انقلاب و تداوم آن، مدیون خون شهدا است
رئیس کمیسیون پایش، پیگیری و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این انقلاب و تداوم انقلاب مدیون خون شهدا است.
شهرداری خانه هنرمندان را تملک و در اختیار هنرمندان قرار دهد
رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان پیشنهاد کرد نسبت به مذاکره با مالک قانونی خانه هنرمندان، به منظور تملک و در صورت حصول نتیجه نسبت به...
گسترش فرهنگسرای مجازی و تقویت آن در این شرایط، حائز اهمیت است
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان: استرس و فشار روانی ناشی از بیماری کرونا و برهم خوردن وضعیت اقتصادی، منجر به شایع‌تر شدن و افزایش حالت‌های افسردگی، وسواس...
باغ وحش اگر قفس درونش باشد دیگر باغ نیست
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاکنون برای تعطیلی باغ وحش صفه 48 هزار امضا جمع آوری شده است و فعالان این حوزه مطالبه جدی در این...
در مورد باغ وحش صفه باید از هر گونه تصمیم هیجانی جلوگیری شود
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در خصوص آکواریوم و باغ پرندگان نیز برخی منتقدان صحبت کردند که این ها ساخته و تولید شده...
هرگونه تصمیم هیجانی بار روانی غیرقابل جبرانی به دنبال دارد/اصفهان به جاذبه‌های تصنعی نیازی ندارد
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس نگاه زیست محیطی مبتنی بر حقوق حیوانات که ریشه در نگاه‌های بشری دارد امروزه در...
 باغ وحش صفه باید تعطیل شود  / گاهی برخی از رسانه‌های مجازی انگیزه مدیران را می گیرند
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان: نظر مدیریت شهری این است که باغ وحش صفه باید تعطیل شود و به دنبال این هستیم که این حیوانات...
 شهردار اصفهان دقت بیشتری داشته باشد تا موجبات کدورت مراجع معظم پیش نیاید
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قطعاً هر رسانه جدا از اینکه دارای چه گذشته ای باشد، تعهدی در قبال...
اصفهان نباید از توسعه ریلی باز بماند
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فضایی که مترو در اختیار مردم گذاشته بی نظیر است، ۱۱ رام قطار فعال است، اما مردم فعلا از...
 در مدیریت شهری، فعالیت‌ سلیقه‌ای نداریم
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان: تا جایی که امکان داشته  پیگیر گرفتن خدمات و هزینه‌هایی از سمت دولت برای کاهش فشار بر...
خط یک مترو آبستن حوادث ناگوار ایمنی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت:  برخی از سیستم های هوشمند ایمنیدرمترو نصب نگردیده که چنانچه خدای نکرده اتفاقی...
به علت شیوع کرونا درآمد حداقل دو ماه ماهه اول سال، یک ششم بودجه محقق نمی شود
رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سال گذشته شهردار اصفهان قول دادند در زمینه بهسازی و بهبود آسفالت شرایط در این زمینه...
مردم هنوز باور ندارند در شرایط بحران قرار داریم
رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسلامی شورای اسلامی شهر: اینکه امروز مردم را بترسانیم اشکال ندارد چون در آینده می‌توان مشکل روحی را درمان کرد...