گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

لزوم توجه به بودجه های برنامه ای مباحث فرهنگی در شهر/برنامه جامع و کاملی را باید برای فرهنگسراهای شهر داشته باشیم

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم برنامه جامع و کامل برای دوشنبه، 25 دی 1396

درصدد الگوگیری از نحوه تمام مباحث مدیریت شهری اصفهان هستیم

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: با بازدید از اصفهان درصدد الگوگیری از نحوه تمام مباحث مدیریت شهری اصفهان يکشنبه، 24 دی 1396

بهینه سازی استفاده از فضاهای فرهنگسراها در دستور کار شورای پنجم قرار دارد

کوروش محمدی در حاشیه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بهینه سازی استفاده از فضاهای فرهنگسراها شنبه، 23 دی 1396

لزوم فرهنگسازی در راستای مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نحوه مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی پنجشنبه، 21 دی 1396

شورای پنجم به دنبال تامین درآمدهای شهرداری از راه قانونی است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری و عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی پنجشنبه، 21 دی 1396

فرایند ارتباط مدیریت شهری در بحث تخلفات با مردم باید اصلاح شود

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پنجشنبه، 21 دی 1396

صدای بی تدبیری اغلب مدیران در موضوع درآمد پایدار و پاک برای اصفهان به گوش می رسد

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز صدای بی‌توجهی و بی‌تدبیری اغلب مدیران شهری در موضوع سه‌شنبه، 19 دی 1396

لزوم سرمایه گذاری برای انتقال مدیریت شهر اصفهان به شهرهای دیگر

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شاید یک سری از سرمایه گذاری ها برای دوشنبه، 18 دی 1396

آغاز جلسات بررسی و برنامه ریزی پیرامون بودجه 97 شهرداری از امروز

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس دعوت نامه ارسال شده از سوی آقای ارباب شیرانی، معاون برنامه ریزی يکشنبه، 17 دی 1396

گام نهادن در اصلاح روندها نیازمند شهامت و شجاعت است/ شورای پنجم به جد به دنبال حفظ حرمت و کرامت کارکنان و کارگران خدوم شهرداری است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه گام نهادن در اصلاح روندها نیازمند شهامت و شجاعت است، يکشنبه، 17 دی 1396