گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

یادمان باشد که عدالت محوری از شعارهای اصلی لیست شهر امید بود

تعداد جوانان منصوب شده در پست های مدیریت شهری بسیار ناچیز است/ هنوز مدیرانی که اعتقاد به فضای گفتمانی و برنامه‌های ما ندارند دست بالا دارند

تقدیر شورای اسلامی شهر از زحمات فعالین در حمل و نقل عمومی شهری

نماهای اصفهان، جولان سرمایه داری، تفاخر و خودنمایی

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دچار مشکل خواهد کرد

شهرداری به تعهدات مالی خود در پروژه های بازسازی سینماها عمل کند

مدیریت شهری فعلی اصفهان میراث¬دار شهری بحران¬زده است/ لزوم توجه به پژوهش در رسیدن به راهبردهای منطقی برای رفع چالش¬ها و مسائل حوزه مدیریت شهری

حل مسائل اجتماعی به عنوان رسالت و هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی است.

می خواهیم چهره شهر عاری از هرگونه زن آسیب دیده و بی خانمان باشد/درصدد راه اندازی مرکز حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در اصفهان هستیم

بسته های خدماتی بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی در اصفهان کامل است

یادمان باشد که عدالت محوری از شعارهای اصلی لیست شهر امید بود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همکاران محترم یادمان باشد که 13 ساعت و 4 دقیقه پیش

تعداد جوانان منصوب شده در پست های مدیریت شهری بسیار ناچیز است/ هنوز مدیرانی که اعتقاد به فضای گفتمانی و برنامه‌های ما ندارند دست بالا دارند

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر تعداد جوانان منصوب شده در پست های مدیریت شهری 13 ساعت و 6 دقیقه پیش

تقدیر شورای اسلامی شهر از زحمات فعالین در حمل و نقل عمومی شهری

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان از زحمات فعالین در حوزه حمل و نقل عمومی شهر 16 ساعت و 11 دقیقه پیش

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دچار مشکل خواهد کرد

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاخیر در پرداخت 16 ساعت و 12 دقیقه پیش

نماهای اصفهان، جولان سرمایه داری، تفاخر و خودنمایی

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر نماهای اصفهان محلی برای 16 ساعت و 12 دقیقه پیش

شهرداری به تعهدات مالی خود در پروژه های بازسازی سینماها عمل کند

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان باید به تعهدات 16 ساعت و 13 دقیقه پیش

مدیریت شهری فعلی اصفهان میراث¬دار شهری بحران¬زده است/ لزوم توجه به پژوهش در رسیدن به راهبردهای منطقی برای رفع چالش¬ها و مسائل حوزه مدیریت شهری

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری فعلی اصفهان، شهر به معنای 16 ساعت و 15 دقیقه پیش

حل مسائل اجتماعی به عنوان رسالت و هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی است.

استاد دانشگاه آکسفورد بروکس با بیان اینکه حل مسائل اجتماعی به عنوان رسالت و هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی جمعه، 24 آذر 1396

می خواهیم چهره شهر عاری از هرگونه زن آسیب دیده و بی خانمان باشد/درصدد راه اندازی مرکز حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در اصفهان هستیم

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما به دنبال مراکز فعال هستیم که پنجشنبه، 23 آذر 1396

بسته های خدماتی بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی در اصفهان کامل است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر بسته های خدماتی بهزیستی در حوزه آسیب های اجتماعی در اصفهان پنجشنبه، 23 آذر 1396