گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/

این آمار پیامد سهل‌انگاری، تنگ‌نظری و بنیادگرایی برخی مسوولان در قبال تئاتر بوده است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نظرسنجی ایسپا؛ گفت: به عنوان نماینده مردم اصفهان در شورای يکشنبه، 26 اسفند 1397

تذکرها و نقدها برای بهبود روند مدیریت شهری است

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: تذکرها و نقدهای اعضای شورا برای بهبود روند يکشنبه، 26 اسفند 1397

دوره‌های قبلی شورا چه گلی به سر اصفهان زد که ما نزدیم

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تلاش کرده ایم که از فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران جلوگیری کنیم و يکشنبه، 26 اسفند 1397

مقوله آسیب های اجتماعی مغفول مانده است

رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جوان گرایی و استفاده از ظرفیت زنان شایسته اعتماد به يکشنبه، 26 اسفند 1397

حدود ۸۰ درصد بودجه سال ۹۷ محقق شده است

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر کاستی و نقص‌هایی وجود داشته انشاا.. مردم ببخشند و حلال کنند يکشنبه، 26 اسفند 1397

با بازگشایی زاینده رود قطعا تعداد مسافران بیش از گذشته خواهد بود

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نظر به دستور رییس جمهور مبنی بر بازگشایی زاینده رود قطعا تعداد مسافران دوشنبه، 20 اسفند 1397

نسبت به توسعه مترو به این شکل معترضم

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ابتدا نسبت به توسعه مترو به این شکل معترض بودم و درخواست بازنگری دوشنبه، 20 اسفند 1397

شهرداری برای بزرگداشت چهارشنبه آخر سال برنامه داشته باشد

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به نزدیکی چهارشنبه پایانی سال شهرداری دوشنبه، 20 اسفند 1397

سازمان نوسازی و بهسازی از نظر مدیریت بلاتکلیف است

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سازمان نوسازی و بهسازی یکی از سازمان های مهم شهری در شهر فرهنگی و دوشنبه، 20 اسفند 1397

در نوروز برای پایداری شهر و حق آبه زیست محیطی زاینده رود جاری می‌شود

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شعار بیایید شادی های خود را با دیگران تقسیم کنیم از سوی کمیته امداد دوشنبه، 20 اسفند 1397