گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/

تاکنون زنان فرصت فعالیت در حوزه مدیریتی نداشته‌اند

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تاکنون به زنان فرصت ظاهر شدن در موضوعات مدیریتی 3 ساعت و 22 دقیقه پیش

"کافه ایده ها" در اصفهان ایجاد می شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: راه اندازی " کافه ایده ها" در شهر اصفهان به منظور بهبود 3 ساعت و 24 دقیقه پیش

فعالیت پارکبان‌های تهران سر خود و غیرقانونی است

رییس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر گفت: قرار است طراحی صورت گیرد که مردم با اپلیکیشن‌های موبایلی 3 ساعت و 25 دقیقه پیش

ساختمان نگهداری کودکان کار اصفهان مناسب نیست

رییس کمیته آسیب‌های اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه مرکز نگهداری کودکان کار و متکدیان اصفهان 3 ساعت و 27 دقیقه پیش

نقشه‌های استاندارد مراجعه به شهرداری را کاهش می‌دهد

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تهیه نقشه‌های استاندارد برای ساخت و ساز مراجعات شهروندان 3 ساعت و 28 دقیقه پیش

تغییر نام خیابان‌های اصفهان چگونه اتفاق می‌افتد؟

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان روند تغییر نام خیابان‌های اصفهان را تشریح کرد. 3 ساعت و 29 دقیقه پیش

بازی برد برد برای پروژه‌ها

عضو شورای شهر اصفهان گفت: موتور محرکه بخش‌های اقتصادی سازمان‌های دولتی و عمومی، بخش خصوصی است که با رعایت 3 ساعت و 30 دقیقه پیش

نماینده‌ای از شورای شهر در کمیته انطباق فرمانداری حضور یابد

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ضروری است که به منظور تبیین بهتر مصوبات شورای شهر نماینده‌ای از 3 ساعت و 47 دقیقه پیش

مرکز کاهش آسیب اصفهان به صورت سازه‌ای احداث می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرکز جامع درمان آموزش و توانمندسازی افراد آسیب دیده اجتماعی اصفهان بر 4 ساعت و 5 دقیقه پیش

لزوم استفاده از ابرازهای هوشمند در حمل ونقل شهری

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال‌های اخیر تمایل به استفاده از مکانیزم هایی با هدف بهره گیری 4 ساعت و 6 دقیقه پیش