گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/

هزینه حاشیه نشینی در اصفهان پائین است

رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اصفهان ۹ منطقه مهاجر پذیر دارد و هزینه‌های چهارشنبه، 20 شهريور 1398

بخشی از پیمانکاران سازمان زیباسازی طلبکار هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هرکسی از طریق قانونی با شهرداری همکاری چهارشنبه، 20 شهريور 1398

بسیاری از پروژه های کوچک مقیاس اثرگذاری بیشتر بر تصویر ذهنی مردم دارد

رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نبایستی همواره تمرکز بر روی پروژه های چهارشنبه، 20 شهريور 1398

مرکز جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی اصفهان در حال حاضر بی نظیرترین پروژه در سطح کشور است

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرکز جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی اصفهان چهارشنبه، 20 شهريور 1398

حق الناس در برابر حق الله در قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خیانت در امانت، بردن آبروی دیگران و زیرسوال بردن شخصیت انسان‌ها چهارشنبه، 20 شهريور 1398

امروز در صورتی می‌توانیم خود را حسینی بنامیم که گامی در جهت اصلاح امور برداریم

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در شرایط فعلی به نظر می آید در صورتی می توانیم چهارشنبه، 20 شهريور 1398

با پدیده کندی کار در شهرداری مواجه هستیم

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با پدیده کندی کار و معلق بودن کارها در شهرداری مواجه هستیم و امیدواریم چهارشنبه، 20 شهريور 1398

تحقق بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۸ وضعیت مناسبی دارد

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال ۹۸ و در بودجه این سال مصوب شده چهارشنبه، 13 شهريور 1398

تصمیمات سلیقه‌ای گذشته پروژه‌های نیمه تمام را به شهر تحمیل کرده است

رییس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در گذشته تصمیم سلیقه ای منجر به انتخاب چهارشنبه، 13 شهريور 1398

نگران باقوشخانه و خانه جوان هستم

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نگران نابودی دروازه فرهنگی شمال اصفهان یعنی يکشنبه، 10 شهريور 1398