گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/

ایجاد مدرسه صنایع دستی گامی نو در حراست از میراث گرانبهای اصفهان

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ایجاد مدرسه صنایع دستی به همت مدیریت خلاقیت و فناوری های نوین يکشنبه، 25 شهريور 1397

خرید زباله‌سوز پسماندهای بیمارستانی در دستور کار است

رییس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه خرید زباله‌سوز برای پسماندهای يکشنبه، 25 شهريور 1397

بلاتکلیفی طرح تردد در محدوده مرکزی اصفهان در شورای عالی ترافیک

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح تردد در محدوده مرکزی شهر اصفهان هنوز در شورای عالی ترافیک يکشنبه، 25 شهريور 1397

بلاتکلیفی بیمه‌ کارگران ساختمانی چالش پیش روی ساخت و ساز است

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان بیمه‌ کارگران ساختمانی را چالش پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی يکشنبه، 25 شهريور 1397

طراحی کارگروه‌های ویژه تغییر سبک زندگی در پنج منطقه شهری اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه امروز نیازمند ایجاد تغییر در سبک زندگی شهروندان اصفهانی يکشنبه، 25 شهريور 1397

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان معرفی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معاونت خدمات شهری یکی از معاونت‌های اورژانسی شهرداری است و ضروری است يکشنبه، 25 شهريور 1397

سازمان گردشگری در شهرداری راه‌اندازی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: راه‌اندازی سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گیرد. يکشنبه، 25 شهريور 1397

مدیریت شهری آماده هماهنگی با دستگاه‌های دولتی در پیشبرد امور است

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان برای همکاری با دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد امور يکشنبه، 25 شهريور 1397

ضرورت تدوین سند جامع زیباسازی و برنامه‌ریزی بر اساس آن

لایحه تفریغ بودجه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان تصویب شد. يکشنبه، 25 شهريور 1397

توسعه گردشگری اصفهان نقشه راه ندارد

رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نقشه‌ راه مشخصی برای توسعه گردشگری يکشنبه، 11 شهريور 1397