گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/کمیته ها/کمیته نظارتی جنوب/
معرفی کمیته:
مناطق زیر مجموعه: 1 ، 3 ، 5 ، 6
دبیر کمیته :آقای قدسی
 
ردیف تاریخ برگذاری جلسه مناطق جنوب ساعت
1 96/07/02 یک 16
2 96/07/16 سه 16
3 96/07/23 پنج 16
4 96/07/30 شش 16
5 96/08/07 بازديد(1) 16
6 96/08/14 یک 16
7 96/08/21 سه 16
8 96/09/05 پنج 16
9 96/09/12 شش 16
10 96/09/19 بازديد(3) 16
11 96/09/26 یک 16
12 96/10/03 سه 16
13 96/10/10 پنج 16
14 96/10/17 شش 16
15 96/10/24 بازديد(5) 16
16 96/11/01 یک 16
17 96/11/08 سه 16
18 96/11/15 پنج 16
19 96/11/29 شش 16
20 96/12/06 یک 16
21 96/12/13 سه 16
22 96/12/20 پنج 16
23 96/12/27 بازديد(6) 16
آقاي مهندس معین رئيس محترم شوراي اسلامي شهر به صورت سيار در كميته هاي چهارگانه حضور خواهند يافت
اعضای کمیته: