گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اخبار/اخبار ویژه/زنان، فضاهای شهری و عدالت اجتماعی
کد محتوا : 26792
تعداد بازدید: 559
يکشنبه، 15 بهمن 1396
زنان، فضاهای شهری و عدالت اجتماعی
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد:
زنان، فضاهای شهری و عدالت اجتماعی
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به زنان، فضاهای شهری و عدالت اجتماعی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیریت شهری باید آن را مدنظر قرار دهد، توجه به حضور همه گروه های ذینفع در شهرها و فضاهای آنها در تمام ارکان مدیریتی و برنامه ریزی خود است و این خود از مصادیق بسیار
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام الله دهه فجر و با بیان نطق میان دستور خود پیرامو مبحث عدالت اجتماعی اظهار کرد: موضوع عدالت اجتماعی از دیرباز مورد توجه جوامع بشری، دانشمندان و ادیان الهی بوده، اگر چه حساسیت به آن در جوامع در دوره های مختلف متفاوت بوده اما امروزه به یکی از مهمترین چالش های جوامع بشری تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: به صورتی که امروز ریشه بسیاری از چالش ها و مشکلات به نابرابری اجتماعی و فقدان عدالت اجتماعی باز می گردد و مسلماً یکی از مصادیق این نابرابری ها در فضاهای شهری خود را نشان می دهد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اگر فضاهای شهری با نمودی از کیفیت زندگی شهروندان بر پایه ساختارهای محیطی، فرهنگی و اجتماعی به شمار رود، با کاوش در آنها به عنوان جزئی از کلیت شهر یا جامعه می توان به دیدگاه روشنی در این ارتباط دست یافت. 
وی با تاکید بر اینکه در واقع فضاهای شهری به مثابه یکی از بارزترین عرصه های تجلی هویت، فرهنگ و تمدن بستری مناسب برای یافتن دیدگاهی نسبتاً جامع نسبت به کیفیت زندگی ساکنان هر جامعه به شمار می رود، ادامه داد: در این فضاها می توان با تاثیرپذیری هم زمان از بستر و کالبد فضا، کیفیت و کمیت رخدادهای اجتماعی را مشاهده کرد اما یکی از مشخصه های اصلی سازمان سیاسی و اجتماعی در تمام شهرها در هر نقطه ای از جهان و در هر مقطعی از تاریخ، عرصه های عمومی و خصوصی شهر و نحوه حضور مردم در آنها است. 
طغیانی تاکید کرد: به عبارتی یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیریت شهری باید آن را مدنظر قرار دهد، توجه به حضور همه گروه های ذینفع در شهرها و فضاهای آنها در تمام ارکان مدیریتی و برنامه ریزی خود است و این خود از مصادیق بسیار مهم عدات اجتماعی است.
وی افزود: اما باید توجه داشت که حضور مردم در عرصه های شهری به نحوه سازماندهی و مدیریت فضاها بستگی دارد و این نوع از مدیریت می تواند تعیین کننده الگوهای رفتاری در فضاهای شهری و زندگی اجتماعی در شهرها باشد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در واقع یکی از مهمترین ابزارهای سنجش کارایی و اهمیت شهرها، وجود فضاهای عمومی مؤثر و کارآمد برای تمام شهروندان بوده و این در حالی است که شهرهای معاصر و به تبع آن فضاهای عمومی شهری غالباً بر اساس نیازها و الگوهای رفتاری تمام اقشار اجتماعی و به خصوص زنان شکل نگرفته اند.
وی با بیان اینکه در حالی که فضاهای عمومی اصولاً باید قابل دسترس برای تمامی افراد باشند و این فضاها مکان هایی هستند که شهروندان و بازدیدکنندگان باید بدون هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی وارد آن فضاها شوند، اظهار کرد: اگر فضاهای شهری به مفهوم صحنه ای هستند که فعالیت های عمومی زندگی شهر در آنها به وقوع می پیوندد و به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی است، با توجه به این موضوع چنین عرصه هایی باید به همه مردم اجازه حضور و دسترسی را بدهند. 
طغیانی با اشاره به اینکه به بیان دیگر فضاهای عمومی شهری مظروفی هستند که متأثر از عدالت اجتماعی انسان و فعالیت های وی را فارغ از سن، جنس و ویژگی های فردی در خود جای می دهند، اضافه کرد: با توجه به این موضوع طراحی و برنامه ریزی امروزه نمی تواند به شکل یک جانبه و سنتی به فضاهای شهری بنگرد بلکه باید با تغییر نگرش ها، فضاهایی با قابلیت پذیرش ترکیبی از زنان و مردان را فراهم کند. 
وی با تاکید بر اینکه امروزه زنان نیز مانند مردان ساعت ها خارج از محیط خانه کار کرده و حتی زنانی که شاغل نیستند هم با توجه به شرایط حاکم بر زندگی دوران معاصر نیازمند حضور در اجتماع هستند، تصریح کرد: آنچه امروزه به آن نیاز است فضایی است که انعطاف پذیری و امکانان لازم برای حضور، فعالیت و تردد زنان در کنار مردان را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه اساس جامعه مدنی بر کثرت گرایی متمرکز است و منظور از آن برخورداری تمامی افراد از حقوق اجتماعی برابر در تمامی عرصه های زندگی جمعی است،  مشارکت زنان در امور گوناگون مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت از خردترین تا کلان ترین سطح آن از مقیاس خانواده گرفته تا مقیاس ملی و فراملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و در حقیقت معیار مشارکت زنان بیانگر سطح توسعه یافتگی یک جامعه خواهد بود.
وی بیان کرد: با تاکید بر مقیاس شهر در سلسله مراتبی از فضاهای شهری یا مدیریت شهری، شهرهای امروزی نیازمند اقدامات عاجلی برای تامین شرایط عادلانه جهت حضور زنان در فضاهای شهری هستند و  نکته قابل توجه که در این میان بیش از پیش بر ضرورت این امر می افزاید، آن است که حذف زنان از سطوح به دیگران این پیام را می دهد که شهر برای هر دو جنس ساخته شده و باید نیازها و مطلوبیت های زنان را در کنار مردان در نظر بگیرد.
طغیانی افزود: عدم رعایت این شرایط سبب می شود که ضمن عدم بهره گیری از نیروها و توانمندی های بالقوه زنان در برنامه ریزی و مدیریت شهری، آنها به انزوا کشیده شده و به واسطه خروج از مناسبات قدرت از حقوق شهروندی خود حتی در سطوح ابتدایی نیز محروم شوند.
وی گفت: با توجه به این موضوع مدیریت شهری باید از یکسو ضمن ارج نهادن به حضور زنان، شرایط برای حضور آنها را فراهم کند و البته در این زمینه توجه به بسترهای ایدئولوژیک و فرهنگی هر جامعه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا عدم توجه به این زیرساخت ها می تواند صرفاً شرایط حضور زنان را محدودتر کند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اما در این زمینه استفاده از مشارکت زنان در جهت برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری نیز حائز اهمیت است و با توجه به این موضوع  برای تحقق این گام از عدالت اجتماعی لازم است که زنان هم در عرصه مدیریت شهری دیده شوند زیرا حضور زنان در رده های مختلف مدیریت شهری می تواند نیازهای جامعه زنان را از دریچه نگاه خودشان مورد توجه قرار بدهد.
وی اضافه کرد: همچنین از سوی دیگر باید ظرفیت و پتانسیل حضور زنان در فضاهای شهری کاملاً بررسی و بستر سازی شود و مسلماً توجه به مسائلی از جمله امنیت مادی، روحی و روانی زنان، تناسب فضاهای شهری و جزئیات آنها با شرایط فیزیکی و فیزیولوژی زنان، تسهیل تردد زنان با ظرفیت سازی مناسب شبکه حمل و نقل و زیرساخت های حرکتی بانوان در فضاهای شهری و جزئیات آنها با شرایط فیزیکی و فیزیولوژی زنان، تسهیل تر در زنان با ظرفیت سازی مناسب شبکه حمل و نقل و زیرساخت های حرکتی بانوان در فضاهای شهری هم از مهمترین عواملی هستند که شرایط حضور بانوان در فضاهای شهری را فراهم آورده که خود از مصادیق بسیار مهم تجلی عدالت اجتماعی است.
طغیانی تصریح کرد: مسلماً بدون توجه به این ظرفیت سازی هرگونه صحبت از مفاهیم عدالت، عدالت طلبی و موارد دیگر دور از ذهن است، مسلماً شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره پنجم با توجه به رویکردها و نگرش های خاص خود، توجه به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و در ادامه راه نیز مورد توجه قرار می دهد.

 

• نظرات پس از بررسی در سایت قابل نمایش است.