رئیس کمسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید با اقدامی جدی و با استفاده از تمام توان و بکارگیری همه امکانات نسبت به تأمین واکسن...
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهم برای حفظ قرنطینه ، برای مردم زمینه را فراهم کند تا...
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر زیست‌پذیری اصفهان به خطر بیفتد، شهروندان اصفهان که از استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌...
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: اگر به مزیت‌های محور نوآوری شهر، گذرهای نوآوری و فرهنگی که شهرداری در مجاورت آن احداث می‌کند اضافه شود...
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان: خوب است که در ابتدای سال نگاهی به اهداف و برنامه های این دوره بیندازیم و برای رسیدن به اهداف در...
رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات گفت: در طول تاریخ طمع قدرت طلبی در وجود برخی آنچنان ریشه دوانیده است که برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از...
رئیس شورای اسلامی شهر گفت: با توجه به شعار سال باید بتوانیم بحث صنعت ساختمان را در شهر اصفهان روان کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پیامی درگذشت سید علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان را تسلیت گفت.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: صداقت، اخلاق، هم افزایی و ایجاد یک رقابت سالم در انتخابات باعث می‌شود تا مردم به حق خود در داشتن کشوری امن و آباد...
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: پخش صوت و تصویر تقطیع شده از جلسات خصوصی که مربوط به دو سال پیش بوده و بیشتر...
رئیس کمسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در شرایط کنونی اقتصاد جامعه، اقدامات زیر بنایی سنگین در شهر انجام شده که قابل طرح و...
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از شهردار و معاونت حمل‌ونقل شهرداری درخواست جدی دارم که هرچه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی...

صفحه‌ها