اصلی ترین وظیفه شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است

رئیس کمیسیون  اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از اصلی ترین وظایف شوراهای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری ها در راستای بهبود عملکرد شهرداری است و نظارت صحیح محقق نخواهد شد مگر با اشرافیت در داده های اطلاعاتی مرتبط، در دوره اخیر بارها در مورد موضوعات مختلف، از شهرداری درخواست اطلاعات شده و متاسفانه پاسخ صحیح به شورا داده نشدهاست.

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 17:42
شهرداری تمام توان خود را برای فرهنگ‌سازی و کنترل کرونا به کار گیرد

رئیس کمیسیون نظارت و پایش شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: همکاری و همراهی مردم و کشور ما در موج اول شروع بیماری باعث شد که این همه گیری به نحوی نسبتا مطلوبی مهار شود هرچند که در ادامه به جهت اجبار شرایط اجتماعی و اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما مانند سایر کشورها از سر گرفته شد

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 17:12
دولت یارانه سلامت را ارائه کند

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت: قانون اجباری کردن ماسک به عنوان یک قوه قهریه برای سلامت مردم احتیاج است، اما خانواده های داریم که تهیه مداوم ماسک برایشان خیلی سخت است.

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 13:08
 با مدیران عامل شرکت های طرف قرار داد شرکت ها به جد برخورد قانونی شود

نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از عمق وجود و با سوز دل میگویم چرا تاخیر در پرداخت حقوق کارگر و کارمند با بی تفاوتی مواجه است؟

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 12:55
به فکر آینده اصفهان باشیم

رئیس کمیسیون شهرسازی ، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از پهنه های مهم شهری که متعلق به آب منطقه ای و آب و فاضلاب است ۲۸ هکتار زمین در منطقه لوله است که از یکسو یه پارک بزرگ کوه قائمیه، و از طرف دیگر در کنار دو کوه دنبه و قائمیه قرار دارد.

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 12:20
قانونی مشخص برای تبدیل وضعیت شرکتی به قردادمستقیم تعریف شود

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهرگفت: در شهرداری اصفهان به صورت خاص باید گفت وجود قراردادهای متعدد شرکتی و تعداد شرکت هایی که وظیفه تامین نیروی انسانی را بر عهده دارند یکی دیگر از دلایل ایجاد نارضایتی در کارکنان است.

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 11:44
برخی آستانه تحمل خود را در برابر تعاریف افزایش دهند

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: آنهایی که در معرض تقدیر قرار می‌گیرند نباید دچار غرور شوند بلکه باید زمینه کار بیشتر فراهم شود و باید همه مراقب خود باشند که در برابر تعاریف فعالیتی را رها نکنند بلکه باید رفتارهای خوب خود را ترویج دهند.

یکشنبه, تیر 15, 1399 - 10:04
مدیریت شهری به دنبال فعالیت‌هایی در شأن مردم اصفهان است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از مباحثی که با تمام توانمان دنبال می کنیم امیدواری در میان مردم شهر است، با وجود افتتاحیه ها رقابت در میان مناطق شهری ایجاد می شود و سرعت عمل در افتتاح پروژه ها از جمله اقداماتی است که صورت می پذیرد.

سه شنبه, تیر 10, 1399 - 12:28
تکلیف سینما همایون سریعتر مشخص شود

عضو شورای اسلامی شهر: تپه اشرف یکی از کهن ترین بناهای شهر اصفهان می تواند به سایت موزه بدل شود و مقرر شده است در خصوص حفاظت میراثی و کارگروه حفاظتی تسریع شود.

دوشنبه, تیر 9, 1399 - 12:38
ارزش افزوده ها، باید به همه مردم شهر تعلق بگیرد

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر گفت: یک شبه ارزش افزوده چند برابری برای مالکان پیرامون ایستگاه های مترو ایجاد می شود در حالی که این ارزش افزوده باید به همه مردم شهر تعلق بگیرد ولی متاسفانه نوع نگاه حاکم نتوانسته این منافع را برای شهر تامین کند.

یکشنبه, تیر 8, 1399 - 18:53

صفحه‌ها