رئیس کمسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نیاز امروز جامعه شکیبایی، پرهیز از تنگ نظری، احترام به رأی مردم، جلب اعتماد و مشارکت...
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گفته‌هایی که بیان می‌کند قیمت خودروهای داخلی با یک پنجم قیمت در کشورهای...
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به نظر می رسد شاید متخصصان و مدیران حاضر در شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاً...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از مسائلی که در شهر اصفهان مورد دل نگرانی شهروندان است جاری شدن آب در بستر زاینده رود بوده و یک مطالبه عمومی از...
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری از مدیریت شهری اصفهان درخواست کرد که در اسرع وقت رانندگان حمل و نقل شهری نیز واکسینه شوند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کرونا علاوه بر مشکلاتی که برای سلامت افراد ایجاد می‌کند در جامعه نیز بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی...
در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از مجلد کتاب گزارش مکتوب عملکرد شورای اسلامی دوره پنجم شهر اصفهان با عنوان "گام پنجم" رونمایی...
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شرایط کرونا در بسیاری از شهرها بحرانی است بنابراین از آموزش و پرورش می‌خواهم که تا حد امکان...
رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کشور باید به گونه‌ای اداره شود که امید در مردم نسبت به آینده افزایش پیدا کند و...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر در خصوص وقایع اخیر با صبوری و بردباری و از طریق مبادی قانونی به دور از هرگونه حاشیه‌سازی زمینه رفع مشکلات...
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با صدور پیامی روز معلم را به معلمان و اساتید دانشگاه تبریک گفت.
علیرضا نصراصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیامی به مناسبت روز شوراها صادر کرد.

صفحه‌ها