گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/دیدارها/دیدارهای 1397/حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در راهپیمایی روز قدس/