گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/جلسات و نشست ها/جلسات و نشست های 1397/خیر مقدم اعضای شورای شهر اصفهان به مشاور رییس جمهور سرکار خانم ابتکار/