گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/دیدارها/دیدارهای 1397/دیدار کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان/