گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/جلسات و نشست ها/جلسات و نشست های 1397/حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه اجتماعی سازی آموزشهای پیشگیری با رویکرد محله محور/