گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/جلسات و نشست ها/جلسات و نشست های 1396/نشست خبری مهدی مقدری سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان/