گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/تصاویر/دیدارها/دیدارهای 1396/دیدار رییس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با اسقف/